Gjaldskrá / reglur

Útlánareglur

Skírteinishafi ber ábyrgð á öllum gögnum sem skráð eru á hans nafn

Á hvert skírteini má taka 20 safngögn alls, en ekki fleiri en 10 DVD myndir

Útlánatími gagna er einn mánuður nema annað sé tekið fram

Kvikmyndir, teiknimyndir eða fræðslumyndir lánast í viku

Ekki er tekið við bókagjöfum upp í sektareyri

Aðeins má hafa tvær skammtímalánsbækur í einu að láni

 

Gjaldskrá

Lánþegakort fyrir fullorðna kr. 3.000, gildir í eitt ár

Lánþegar í Árborg og Flóahreppi frá 900 kr. afslátt og greiða kr. 2.100

Lánþegakort fyrir börn 0-18 ára eru ókeypis og einungis ætluð börnum

Lánþegakort fyrir öryrkja og eldri borgara eru ókeypis, öryrkjar framvísi skírteini

Skírteini fyrir atvinnulausa í Árborg og Flóahreppi 0 kr. gegn framvísun korts

Pantanir kr. 100

Símtal kr. 50 

Ljósrit og prentun A-4 kr. 30

Ljósrit A-3 og litprentun kr. 50

Skönnun kr. 50

DVD nýtt efni kr. 550

DVD eldra en tveggja ára kr. 300

DVD fræðsluefni kr. 300 eða ókeypis

Millisafnalán kr. 1000 fyrir hvert safngagn

Internet 30 mín. kr. 200, aldurstakmark 10 ára

Hljóðbækur – tónlist á geisladiskum – tungumálanámskeið – myndbönd ókeypis

 

Sektir

Dagsektir á safngögnum utan DVD kr. 20 pr. dag

DVD nýtt kr. 250 pr. dag

DVD eldra en tveggja ára kr. 100 pr. dag

Töpuð eða skemmd safngögn

Nýtt safngagn fyrsta árið er greitt að fullu

Eldri safngögn metin hverju sinni